ULUSLARARASI GARANTİ

Satın alınan saatin garantisi, satın alma tarihinden itibaren geçerli olup, mevcut garantinin hüküm ve koşulları uyarınca 24 ay boyunca geçerlidir. Uluslararası PACOMARINE garantisi, satın alınan saatin teslimat sırasında mevcut olan maddi ve imalat hatalarını kapsamaktadır.Garanti yalnızca, sertifikanın tarihlenmesi, tam ve doğru şekilde doldurulması ve resmi bir PACOMARINE bayisi tarafından damgalanması halinde yürürlüğe girmektedir.

Garanti süresi boyunca sunulan geçerli garanti belgesi ile herhangi bir kusurun ücretsiz onarım hakkı olacaktır. Onarımlar yapıldıktan sonra saatin normal kullanım koşullarını sağlayamaması durumunda, PACOMARINE tarafından aynı veya benzer özelliklere sahip bir saat ile değiştirilmesini garanti etmektedir. Değiştirilecek saat için garanti, değiştirilen saatin satın alındığı tarihten 24 ay sonra sona ermektedir.

Üretici garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

  • Batarya.
  • Cam.
  • Deri kayış.
  • Normal aşınma ve yıpranma (çizik kristal, metal ve deri kayışların,kauçuk gibi zincirlerin renginin).
  • Saatin herhangi bir kısmında anormal / kötü niyetli kullanım, bakım eksikliği, ihmal, kazalar (ezilme, kırılma, kırık, kristal vb.)
  • Saatin yanlış kullanımı ve kullanım talimatlarının dikkate alınmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar.
  • Saatin, yetkili olmayan kişilerce (pil değiştirme, servis) onarılması.
  • Orijinal haliyle PACOMARINE’nin kontrolü dışında değiştirilmiş olan saatler.
  • Yetkili olmayan perakende satıcılardan alınan saatler.

Sorumluluk sahibi olduğu satıcı tarafından temin edilebilecek herhangi bir garantiden bağımsızdır. Ne alıcının satıcıya karşı haklarını ne de alıcının satıcıya karşı sahip olabileceği herhangi bir zorunlu yasal hakkı etkilemez. Örneğin; yukarıda açıklanan garantiye ek hasarlar için PACOMARINE aleyhindeki herhangi bir talep, alıcının üreticiye karşı sahip olabileceği zorunlu yasal haklar dışında açıkça hariç tutulmuştur. PACOMARINE, HERHANGİ BİR TÜR DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ULUSLARARASI GARANTİ